A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V W
La Li Lo

Et område, hvor lufttrykket er lavere end omgivelserne. Luften strømmer ind mod midten af lavtrykket ved jordoverfladen.