Windshear

Skiftende vindhastighed og -retning med højden.