Warning

Udsendes af SPC, når voldsomt vejr er observeret, f.eks. tornado eller store hagl.