PDS

Particularly dangerous situation. Udsendes, når der er stor fare for menneskeliv som regel under et såkaldt tornadoudbrud, og typisk efter at der er udsendt warnings.