Funnel cloud

En kondenseringstragt, der strækker sig fra skybasen, men som ikke når helt ned til jorden. Hvis den senere gør det, kalder man det en tornado.

Fujita, Ted

Amerikansk forsker af japansk oprindelse, der opfandt Fujita-skalaen, der måler en tornados styrke ud fra de ødelæggelser, den anretter. Skalaen går fra EF0-EF5.

Flood

Oversvømmelse som følge af den kraftige nedbør i tordenbyger.

Flash flood

Pludselig oversvømmelse af lavereliggende områder som følge af vand, der strømmer ned af f.eks. bjergskråninger.

FFD

Forward flank downdraft. Modsat RFD er FFD faldvinde på forkanten af supercellen. Luftmassen er kold, da den stammer fra højere luftlag i atmosfæren, hvor temperaturen er lavere.

Fahrenheitskala

Temperaturskala, der mest benyttes i USA. Vands frysepunkt er i denne skala fastsat til 32°F og kogepunktet til 212°F. Skalaen er oprindelig defineret ud fra salmiakmættet vands frysepunkt (0°F) og menneskets legemstemperatur (100°F). Fahrenheit…