Anticyklonisk

Normalt roterer tornadoer med uret, men sommetider roterer de mod uret. Så kalder man dem anticykloniske.

Blue sky bust

Man taler om et "blue sky bust", når der ikke blev dannet noget vejr, og himlen forblev blå.

Backing

Når vinden drejer mod uret.

Bear's cage

Område i tordenbygen, hvor sigten er stærkt nedsat på grund af kraftig nedbør , og hvor man er meget tæt på en eventuel tornado. Meget farligt sted at befinde sig.

Backsheared anvil

En tordenbyge med bagudbøjet ambolt. Som regel et tegn på kraftige opadgående vinde inde i skyen, der spreder sig ud til siden, når den støder mod tropopausen.

Atmosfære

Lag af gasarter, der omgiver Jorden. Er inddelt i troposfæren, stratosfæren, mesosfæren, termosfære og exosfæren. Nedadtil afgrænset af jordoverfladen, opadtil diffus. Ionosfæren strækker sig fra mesosfæren opad gennem termosfæren,…

Anwil crawlers

Spektakulære lyn, der "kravler" horisontalt hen over himlen.

Ambolt

Skærm af cirrusskyer.