Anticyklonisk

Normalt roterer tornadoer med uret, men sommetider roterer de mod uret. Så kalder man dem anticykloniske.

Dryline

Grænseområde mellem drylinen, varmfronten og koldfronten.

Gustnado

Rotation, der dannes nær jordoverfladen langs en tordenbyges gustfront. Undertiden kan man se roterende søjler af jord på marker. Men de har ingen kontakt med skybasen og må ikke forveksles med tornadoer. De er som regel kortvarige.

Gustfront

Kølig nedsynkende og udstrømmende luft foran bygesystem, der møder varm og indstrømmende luft, danner en front, ofte med kraftige vindstød.

Gorilla hail

Betegnelse for store hagl i forbindelse med kraftige tordenbyger.

Funnel cloud

En kondenseringstragt, der strækker sig fra skybasen, men som ikke når helt ned til jorden. Hvis den senere gør det, kalder man det en tornado.

FFD

Forward flank downdraft. Modsat RFD er FFD faldvinde på forkanten af supercellen. Luftmassen er kold, da den stammer fra højere luftlag i atmosfæren, hvor temperaturen er lavere.

Fahrenheitskala

Temperaturskala, der mest benyttes i USA. Vands frysepunkt er i denne skala fastsat til 32°F og kogepunktet til 212°F. Skalaen er oprindelig defineret ud fra salmiakmættet vands frysepunkt (0°F) og menneskets legemstemperatur (100°F). Fahrenheit…